Udlejningsbetingelser

Resume af vores udlejningsbetingelser:

1.    Kun kørsel i Danmark
2.    Selvrisiko ved skader max. 2.500,00 kr
3.    Lejer skal være fyldt 24 år, og have haft kørekort i mindst 1 år.
4.    Vognen afhentes på vores adr. og afleveres her igen.

De fulde betingelser:

1 Motorkøretøjet må kun føres af lejeren eller af de i nærværende kontrakt navngivende personer, der alle skal være min. 24 år og have haft kørekort i min. 1 år.
2 Motorkøretøjet er forsikret til udlejning uden fører. Lejerens selvrisiko på forsikringen udgør 2.500,- kr. for hver skade på det lejede motorkøretøj. For enhver under ansvarsforsikringen hørende skade bærer lejeren i forhold til ejeren selv risikoen for de første 2.500,- kr. Lejeren hæfter endvidere fuldt ud for enhver skade, der ikke dækkes af forsikringen, og for skader der skyldes lejerens forsømmelse ved behandlingen af motorkøretøjet.
3 Parkerings- og tyveriskader er også medregnet under ansvarsforsikringen og dækkes ligeledes af lejer med op til 2.500,- kr.
4 Motorkøretøjet skal tilbageleveres på ejerens plads til den fastsatte tid og i samme stand, som ved modtagelsen. Lejemålet omfatter kun ovennævnte tidsrum: det kan kun forlænges ved ny aftale.
5 Reperationer på andre værksteder end K.B. Autoudlejning´s, dækkes ikke af udlejer, med mindre skriftlig aftale foreligger.
6 Eventuelle udgifter p.g.a. uheld under udlejningen, er udlejeren uvedkommende.
7 Ved mekaniske problemer med vognen SKAL lejer kontakte K.B. Autoudlejning.
Tilkalder lejer Falck assistance, er det for egen regning.
8 Ved opkald fra nødtelefon, anmod alarmcentralen om at kontakte K.B. Autotransport på telefon 43997089
9 Lejeren har ved modtagelsen af køretøjet kontrolleret, at dette er i forskriftsmæssig stand særlig med hensyn til styretøj, bremser, signal og tegngivningsapparater samt lygter
10 Tilbagebetaling af depositum kan kun finde sted ved personlig henvendelse i arbejdstiden, Mandag til Torsdag fra kl. 8.00 – 17.00 Fredag fra kl.8.00-15.00 Lørdag og Søndag lukket

Ved problemer ved den lejede bil uden for åbningstiden kan vi kontaktes på tlf. nummer 43997089

Lukket for kommentarer.